נרשמים לדיוור עכשיו ומקבלים 10% הנחה >

לוגו לופה - דף הבית

ביטול עסקת לופה

עפ"י חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, צרכן אינו רשאי לבטל עסקה בה נרכש מוצר שמיוצר במיוחד עבורו. המוצרים מיוצרים ע"י לופה במיוחד עבור המשתמש ונשלחים אוטומטית לעיבוד והדפסה. למרות האמור, ניתן לבטל הזמנה טרם תחילת עיבוד הקבצים לקראת הדפסתם (פעולה המבוצעת בד"כ בשעות הקטנות כל אחד מלילות השבוע) באופן הבא:

בעת פנייה בצ'ט, דוא"ל או טלפון על הלקוח לציין את פרטיו האישיים ואת מספר ההזמנה.
בוטלה ההזמנה – לא יחוייב הלקוח בתשלום ואם כבר נגבה יועבר החזר לחברת האשראי תוך 7 ימי עסקים.
מודגש, כי בשל סמיכות הזמנים שבין ההזמנה לבין תחילת עיבוד הקבצים לשם הדפסתם ממליצה לופה על שימוש בכפתור ה"עצור" על פני כלל האפשרויות האחרות המפורטות לעיל.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל שומרת לעצמה לופה את הזכות לפרסם מידי פעם בפעם תוכניות או מבצעים המאפשרים ביטול עסקה והחזרת מוצרים כנגד זיכוי כספי גם לאחר המועד הנקוב לעיל וזאת בתנאים שיפורסמו על ידה מידי פעם בפעם. פורסמו תוכנית או מבצע כאמור, תהא לופה רשאית לסיימם בכל עת (או במועד סיומם ככל שהודע עליו מראש). פורסמו תוכנית או מבצע כאמור, תנאיהם יהיו כפי המפורסם ויגברו על האמור בתקנון למשך התקופה בה הם בתוקף.
ביטול מצד לופה – לופה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה ובכל עת, לבטל עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה. מבלי לגרוע מן האמור, תהא לופה רשאית לבטל הזמנה באחד מן המקרים כדלקמן: במקרה ונפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור וכן סגר או הטלת הגבלות מלאים או חלקיים ובכלל זה עקב התפרצות מחלה מדבקת המונעים או מגבילים את המכירה או הייצור או המשלוח. הודעה על ביטול עסקה כאמור תימסר למשתמש. במקרה של ביטול כאמור, תימנע לופה מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין מוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה כלפי לופה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה ולופה לא תחוב למשתמש דבר ולא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

למרכז וסרטוני הדרכה TEST אייקון צ׳ט

בחירה מעולה ומה הלאה?

יש לך את האפליקציה? זה הרגע לעבור אליה ולמצוא את העיצוב שבחרת בין שלל העיצובים.

אין לך אפליקציה? זה הרגע לתת מספר טלפון ונשלח אליך קישור להורדה. כאמור, העיצוב מחכה לך שם

כפתור להצגת קידומת
050 051 052 053 054 055 056 057 058 059

success request icon שלחנו קישור

כמה רגעים בבקשה…
בודקים את מערכת היחסים בינינו

כמה רגעים בבקשה. בכל פעם שהתוכנה יורדת אנחנו פורשים לכבודה שטיח אדום. רצינית או לא?

חישוב מסלול מחדש

כדי להוריד תוכנה, יש לעזוב את הטלפון, לגשת למחשב, להיכנס לאתר שלנו, להוריד את התוכנה והופה לופה!

זה היה מהלך מוצלח ביותר!

מעכשיו, נהיה בקשר. מה שאומר שמגיע לך קופון של 10% הנחה לספר לופה. שלחנו
את פרטי הקופון למייל שלך.

קופון ההנחה שקיבלת שואל מה קורה איתו

שמנו לב שטרם ניצלת את הקופון שלך וזה מבאס אותו. את הפרטים של הקופון שלחנו לך במייל, אז הוא מחכה לך שם

המייל שלך הוא כבר בן בית אצלנו

אנחנו כבר מדוורים איתך מזמן וזה מעולה אבל, הקופון שלנו נועד לנרשמים חדשים בלבד.

סורי, אי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים.

וגם אי אפשר לקבל את אותו הקופון פעמיים. אומנם לא הספקת לנצל את הקופון שקיבלת, אבל הקופון שאנחנו נותנים כאן
הוא עבור נרשמים חדשים. תודה ולהתראות בקופון הבא.

סורי, אי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים.

וגם אי אפשר לממש את אותו קופון פעמיים. קופון שאנחנו נותנים כאן, הוא עבור נרשמים חדשים. תודה ולהתראות בקופון
הבא

המחשבים שלנו הכריזו על שביתה לכמה שניות. בבקשה לנסות שוב. אם לא הולך, נשמח לקבל מייל על תקלה.

כמה רגעים בבקשה…
בודקים את מערכת היחסים בינינו

  כדי לקדם את העניינים, אנחנו צריכים כמה פרטים:

  * שדה חובה

  050 051 052 053 054 055 056 057 058 059

  איך הגעת אלינו? *
  פייסבוק אינסטגרם לינקדאין גוגל המלצה אחר

  האם יש לך רעיון איך לשמח עם לופה? לא כן

  כן אני רוצה לקבל מייל פרסומי וגם מקובל עליי תקנון ומדיניות הפרטיות של לופה

  ההודעה נשלחה בהצלחה!

   כדי לקדם את העניינים, אנחנו צריכים כמה פרטים:

   * שדה חובה

   050 051 052 053 054 055 056 057 058 059

   כן אני רוצה לקבל מייל פרסומי וגם מקובל עליי תקנון ומדיניות הפרטיות של לופה

   ההודעה נשלחה בהצלחה!